Investors

ศูนย์กระจายสินค้าส่วนกลาง

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาคาร หรือความเชี่ยวชาญในพื้นที่กรุงเทพและภาคกลาง โดยศูนย์นี้จะมีลักษณะเป็น จุดรับสินค้า Crossdocking และ Storage Area บางส่วน

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา

ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค

หากท่านมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเมืองของทุกจังหวัดในภาค เหนือ อิสาน และใต้ โดยที่ต้องการลงทุนทางด้านโลจิสติกส์ และเป็น Hub ในการกระจายสินค้า ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม เงื่อนไขการลงทุน ได้ตลอดเวลา โดยในแต่ละจังหวัดจะใช้เงินลงทุนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้า และแนวโน้มของตลาดในจังหวัดหรือภูมิภาคนั้นๆ

ศูนย์รับฝากสินค้า

ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนจะต้องเตรียมการดังต่อไปนี้

  • ตึกแถว หรืออาคารพาณิชย์ ขนาด 1 คูหา มี Foundation ตามที่กำหนด

  • งบลงทุนครั้งแรก 350,000 บาท รวมค่าตกแต่ง Branding และค่าอุปกรณ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม

  • ค่าใช้จ่ายรายเดือนขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าในเขตนั้นๆ โดยปกติ จะมีค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และค่าจ้างพนักงาน


  • หากท่านสนใจกรุณาติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม และรับทราบเงื่อนไขการการันตีผลตอบแทน รวมไปถึงตรวจสอบเขตที่ยังคงว่างสำหรับท่าน ได้ตลอดเวลา