ลูกค้าของเรา

ลูกค้าขนาดกลาง

สำหรับลูกค้าขนาดกลางนี้จะมีการให้บริการในรูปแบบเครดิต และมักมีความซับซ้อนในเงื่อนไขของเอกสาร โดยยอดการส่งของลูกค้าประเภทขนาดกลางนี้ประมาณ 2000 กล่องต่อเดือน

SMEs

ลูกค้าประเภท SMEs จะมีทั้งในรูปแบบเครดิต และเงินสด และสำหรับยอดในการจัดส่งสินค้าต่อเดือน อยู่ที่ประมาณ 150 กล่องต่อเดือน

ลูกค้าออนไลน์

ลูกค้าประเภท ออนไลน์ จะมีทั้งในรูปแบบเครดิต และเงินสด โดยส่วนมากจุดรับสินค้าจะเป็นที่อยู่อาศัย และยอดการจัดส่งอยู่ที่ 150 กล่องต่อเดือน