การกระจายสินค้า

ส่งสินค้าเข้าห้างค้าปลีกขนาดใหญ่

GreyHaul เราให้บริการกระจายสินค้าของลูกค้าไปยัง Modern trade เพื่อทำให้ลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าลดรายจ่ายในการขนส่ง และไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดหาและกระจายสินค้า โดยมีรายละเอียดบริการดังต่อไปนี้

 • จัดส่งสินค้าไปยัง Distribution Center ทั้ง Full truck Load และ Consolidate
 • กระจายสินค้าไปยังสาขาต่างๆ ของห้างค้าปลีกโดยตรงตาม P/O ของห้างค้าปลีก และ D/N ของลูกค้า
 • จอง Windows time เพื่อความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้า
 • บริการนำส่ง Invoice ขากลับโดยที่มีลายเซ็นต์ และเอกสารถูกต้องตามมาตรฐานของ Modern Trade แต่ละราย เพื่อให้การวางบิลค่าสินค้าเป็นไปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • ส่งสินค้าเข้าร้านค้า โรงพยาบาล ร้านอาหาร หรือสาขาห้างค้าปลีกขนาดเล็ก

  เจ้าของสินค้าที่ต้องการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าขนาดเล็กทั้งภายในห้าง นอกห้างท่านสามารถศึกษาการให้บริการของเรา โดยมีรายละเอียดบริการดังต่อไปนี้

 • จัดส่งกลุ่มทางด้านการแพทย์ เช่น โรงพยาบาล คลินิค ร้านยา ร้านทำฟัน
 • จัดส่งในกลุ่มอาหาร เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ Food stand
 • จัดส่งในร้านขายปลีกย่อยทั่วไป เช่น ร้านแว่นตา ร้านขายเสื้อผ้า ของเล่น น้ำผลไม้
 • เราให้บริการจัดส่งทั้งในแบบ Full truck load และ Consolidate ในราคาไม่แพง
 • บริการนำสินค้ากลับ

  สำหรับสินค้าบางรายการที่ทาง Modern Trade หรือ Traditional Trade ต้องการส่งกลับไปยังเจ้าของสินค้า ด้วยเหตุผลเช่น หมดโปรโมชั่น สินค้าแตกเสียหาย หมดสัญญากับทางร้านค้า หรือเหตุผลอื่นๆ เรามีบริการเข้ารับสินค้าที่ต้องการส่งกลับด้วยความแม่นยำ โดยการออกเอกสารขารับคืน ตรวจนับสินค้า ก่อนการส่งคืนเจ้าของสินค้า ดังนั้นจึงทำให้เจ้าของสินค้าได้รับสินค้าคืนด้วยความรวดเร็วสามารถนำไปขายต่อได้ หรือนำไปทำลายได้ทันที